تبلیغات
کلاس بازی
کلاس بازی 
[تصویر: icon.gif]
[تصویر: character.gif]
Intelligence/agility/STRENGHT
[تصویر: strength-c.jpg][تصویر: agility.jpg][تصویر: intelligence.jpg]

Affiliation: Scourge
Attack Animation: 0.36 / 0.64
Damage: 51 - 59
Casting Animation: 0.35 / 0.51
Armor: 5.4
Base Attack Time: 1.7
Movespeed: 300
Missile Speed: Instant
(Attack Range: 100 (mele
Sight Range: 1800 / 800
http://www.playdota.com/img/art/1152605/fanart/f1292825714.jpg


شاهی بزرگ از نژاد ناگا.او بعد از حمله ی لژیون های سوزان پیدایش شد.او قدرت زیادی در جنگ داشت و خیلی زود فهمید که در بی حس کردن دشمنان مهارت بالایی دارد.
همچنین او با عصای بزرگش می تواند به سهولت زره ها را پاره کند و با استفاده از پولک هایش توانایی این را دارد که سرعت زیادی بگیرد و دشمنان خود را هر چند که دور باشد یا در حال فرار باشد بکشد...


لول ها(اسکیل ها){پیشنهادی}
1. Slithereen Crush
2. Sprint
3. Slithereen Crush
4. Sprint
5. Slithereen Crush
6. Amplify Damage
7. Slithereen Crush
8. Sprint
9. Sprint
10. Bash
11. Amplify Damage
12. Bash
13. Bash
14. Bash

15. Stats
16. Amplify Damage


SPRINT
لول ۱:[تصویر: sprint.gif]
افزایش سرعت ولی با خسارت ۱۰٪ بیشتر
Level 1 - Increases speed by 10%.
Level 2 - Increases speed by 20%.
Level 3 - Increases speed by 30%.
Level 4 - Increases speed by 40%.
Mana Cost: 50
Cooldown: 45

Slithereen Crush

لول ۲:[تصویر: skill-1.gif]
به مدت ۲ ثانیه اطرافیان رو بش می کنه(استان)
Level 1 - 50 damage, 1 second stun.
Level 2 - 100 damage, 1.5 second stun.
Level 3 - 150 damage, 2 second stun.
Level 4 - 200 damage, 2.5 second stun.
Mana Cost: 80/ 95/ 105/ 115
Cooldown: 8

BASH
لول ۳:[تصویر: skill-2.jpg]
بش کردن به مدت ۱ ثانیه
Level 1 - 10% chance per attack, 40 bonus damage.
Level 2 - 15% chance per attack, 50 bonus damage.
Level 3 - 20% chance per attack, 60 bonus damage.
Level 4 - 25% chance per attack, 70 bonus damage.

Amplify Damage

لول ۶:[تصویر: amplifydamage-4azm.jpg]
منفی ارمور
Level 1 - 5 armor penalty.
Level 2 - 10 armor penalty.
Level 3 - 15 armor penalty.
Mana Cost: 25
Cooldown: 10

این ترکیب ها رو من پیشنهاد میکنم و امتحان کنید خوب بود استفاده کنید

ایتم های کلی:
ونگارد:
[تصویر: BTNAdvancedUnholyArmor.gif]
تبر دو طرفه:
[تصویر: icon.jpg]
سنگ و یاشا:
[تصویر: icon.jpg]
ازالت:
[تصویر: icon.jpg]
ولادمیر:
[تصویر: icon.jpg]
پا چوبی:
[تصویر: icon.JPG]


ایتم های نا مناسب:
[تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.JPG]

ضد این هیرو:
[تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.gif]
[تصویر: icon.gif]
[تصویر: icon.JPG]
[تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.gif]

مچ با این هیرو:
[تصویر: icon.gif][تصویر: icon.gif]
[تصویر: icon.JPG][تصویر: icon.gif]
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.gif]
[تصویر: icon.gif][تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.gif][تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.JPG][تصویر: icon.jpg]شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا