Jin’zakk, The Batrider

alt

Strenght

23 + 2.5

Other Statistics

Agility

23 + 2.3

Intelligence

23 + 2.5

Damage: 64 – 70 Armor: 3.1 Movespeed: 290 Attack Range: 375

برای دیدن ادامه ی آموزش به ادامه مطلب رجوع نمایید…

 • Affiliation: Neutral
 • Attack Animation: 0.5 / 0.54
 • Damage: 48 – 52
 • Casting Animation: 0.3 / 0.7
 • Armor: 3.1
 • Base Attack Time: 1.7
 • Movespeed: 290
 • Missile Speed: 900
 • Attack Range: 375
 • Sight Range: 1800 / 800

مزایا

حضور قوی در اول بازی

پرواز از روی موانع

کشاورز خوب (farmmer(

به دست آوردن سریع قدرت و هوش

معایب

محدوده کم برای آسیب رسانی

در بازی های طولانی موثر نیست

نیاز زیاد به آیتم

سرعت حرکت کم

جادو ها

Sticky Napalm

این جادو یک ماده آتش زا میباشد

وقتی بز این جادو استفاده میکنید یک مربع از مواد آتش زا به روی دشمنان میریزد

این ماده دشمنان را ضعیف کرده و از هر ضربه و جادو های شما بیشتر از حد معمول آسیب میبینند

کلید میانبر این جادو C میباشد

و همچنین این جادو بر روی تمامی موجودات تاثییر میگزارد

محدوده این جادو ۷۰۰ میباشد

مقدار مانا لازم : ۲۰

زمان لازم برای دوباره سازی : ۳

مدت زمان ماندگاری : ۷

این جادو در نهایت آپگرید  ۹% دشمنان را آهسته میکند و ۲۵ واحد به آنها صدمه میزند

1

Flamebreak

این جادو گلوله ای از آتش را در یک خط راست پرتاب کرده و هرکه در سر راه این گلوله باشد آسیب میبیند البته به اولین دشمن که برخورد کند ۰٫۵ ثانیه اورا گیج کرده و دشمنان نزدیک او نیز به کناره پرتاب می شوند

کلید میانبر این جادو  R  میباشد

محدوده ای که گلوله آتش میتواند برود ۱۵۰۰ است

زمان لازم برای دوباره سازی :۱۱ ثانیه

مقدار مانا لازم         ۸۰      ۱۰۰       ۱۲۰    ۱۴۰

این جادو  در نهایت آپگرید ۳۰۰ صدمه میزند

Firefly

با استفاده از این جادو خفاش سوار در پشت خود و در مسیر حرکت خود شعله های آتش ایجاد میکند  که دشمنان در این آتش مقداری دمیج میخورند این مقدار در نهایت آپگرید ۸۰ میباشد

کلید میانبر این جادو E میباشد

محوته آتش گرفتن : ۱۷۵

زمان لازم برای دوباره سازی    ۴۰ ثانیه

مقدار مانا لازم  : ۱۰۰

مدت زمان ایجاد آتش     ۱۵   ثانیه

محیط هایی که برای آتش گرفتن و غافل گیر کردن دشمنان بهتر اند

user20937_pic15212_1276447051

user20937_pic15174_1276315464

user20937_pic15173_1276315258

2

Flaming Lasso

این جادو یک تور را به دور دشمن انتخاب شده می اندازد شما به وسیله این تور میتوانید دشمن را جا به جا کنید در صورتی که زیاد از او دور شوید تور پاره می شود در صورتی هم که بمیرید تور پاره می شود

کلید میانبر این جادو F میباشد

مقدار مانا لازم : ۱۵۰

زمان دوباره سازی :  ۹۰      ۷۰      ۵۰

مقدار محدوده پرتاب تور : ۱۷۵

مقدار زمان باقس ماندن دشمن در تور : ۳      ۳٫۵       ۴       ثانیه

نکته

این جادو فقط بر روی هیرو ها عمل می کند

ترتیب گرفت جادو ها

من براتو چند مدل ترتیب گرفتن جادو میزارم شما هر کدومو که میخواهید انتخاب کنید

Level 1 – Sticky Napalm/ Firefly

Level 2 – Firefly/ Sticky Napalm

Level 3 – Sticky Napalm

Level 4 – Firefly

Level 5 – Sticky Napalm

Level 6 – Flaming Lasso

Level 7 – Sticky Napalm

Level 8 – Firefly

Level 9 – Firefly

Level 10 – Flamebreak

Level 11 – Flaming Lasso

Level 12 – Flamebreak

Level 13 – Flamebreak

Level 14 – Flamebreak

Level 15 – Attribute Bonus

Level 16 – Flaming Lasso

Level 17+ – Attribute Bonus

 1. Firefly
 2. Stick Napalm 

   

 3. Stick Napalm
 4. Firefly
 5. Firefly
 6. Flaming Lasso
 7. Firefly
 8. Stick Napalm
 9. Stick Napalm
 10. Flamebreak
 11. Flaming Lasso
 12. Flamebreak
 13. Flamebreak
 14. Flamebreak
 15. Stats
 16. Flaming Lasso
 17. Stats until end

1

Firefly

2-3

Flamebreak

4

Sticky Napalm

5

Flamebreak

6

Flaming Lasso

7

Flamebreak

8-10

Firefly

11

Flaming Lasso

12-15

Stats Bonus

16

Flaming Lasso

17-22

Stats Bonus

23-25

Sticky Napalm

آیتم ها

شاخه درخت برای ترکیب گرز جادویی (مجیک وند ) است این ترکیب برای مبارز شما بسیار لازم و عالی میباشد

آیتم های قدرت برای urn of shadow  لازم است این آیتم  به جنگجوی شما ۶ واحد قدرت میدهد همچنین میزان ۵۰% مانا به او برمیگرداند

روح آزاد نیز فعال است  ( نمیدونم یعنی چی )

اوایل بازی

اواسط بازی

همچنین میتوانید از icon به جای استفاده کنید

اواخر بازی

آیتم 11 برای زیاد کردن خون و مانای شما بسیار لازم است

آیتم link ایتمی بسیار عالی برای پیشروی در کشتن می باشد

آیتم black آیتمی بسار عالی برای در امان بودن از جادو های ناگهانی دشمن است

ایتم hex آیتمی عالی برای آذار اذیت کردن دشمن است