تبلیغات
کلاس بازی
کلاس بازیروگ ها: روگ ها دزدانی هستند که به خدمت حکومت درآمده اند و به مردم خود از طریق جاسوسی کردن در کار دشمنان و دستبرد زدن به دشمن کمک می کنند. روگ ها در هنر نامرئی شدن استاد هستند و از مهارت های آنها می توان هنر ساختن سموم و هنر باز کردن قفل ها را نام برد. نیروی پایه ی روگ ها انرژی درون است. روگ ها در سه رشته ی پنهان کاری قتل و دزدی قادر به پیش رفت هستند. اصلحه ی اصلی دزد ها خنجر های کوتاه است اما دزد ها قادر اند از عنواع اسلحه های پرتابی نیز استفاده کنند. دزد ها به علت نیاز به سرعت و پنهان کاری لباس های سبک چرمی و پوستی می پوشند و از سپر استفاده نمی کنند. روگ ها کمتر در بازی گروهی کار برد دارند اما به هنگام ماجراجویی و شکار گنج و حتی برای جاسوسی در خطوط دشمن می توان روی مهارت های آنها حساب کرد. اما در نبرد بهتر است روی آنها حساب نکنید و بهتر است در خط دوم حمله یا خط اول دفاع و جلوی شکارچیان قرار گیرند.

طریقه گرفتن تلنت ها

تلنت Dpsشارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا